Toekomstbestendigheid

Toekomstbestendigheid

Als leider ben je verantwoordelijk voor de continuïteit van je organisatie. Maar hoe geef je daar invulling aan? Die continuïteit is immers steeds minder vanzelfsprekend door alsmaar toenemende turbulentie in de bedrijfsomgeving. De golf van digitalisering had al de nodige impact, maar Covid-19 heeft er nog een schepje bovenop gedaan. Met je team ben je mogelijk al enige tijd bezig om op een gepaste manier om te gaan met die turbulentie. Maar bij veel stakeholders begint de ongerustheid over een succesvolle toekomst zo langzamerhand ook toe te nemen zoals bij financiers, de OR en toezichthouders. Ook zij nemen de turbulentie waar en beginnen zich nadrukkelijker af te vragen of hun leiders wel goed bezig zijn te zorgen voor een succesvolle toekomst. De toekomstbestendigheid van organisaties komt nadrukkelijker op verschillende managementagenda’s aan de orde!

In control

Voor leiders is het een steeds grotere uitdaging om in control te komen of te blijven over de toekomstbestendigheid van hun organisatie:
  • Heb je voldoende vertrouwen in de toekomstbestendigheid van je organisatie?
  • Voer je voldoende regie om de toekomstbestendigheid te versterken?
  • Boek je voldoende vooruitgang bij het versterken van de toekomstbestendigheid?

Een mogelijk nog belangrijker vraag is: hoe weet je dat? Hoe weet je of je in control bent over de toekomstbestendigheid van je organisatie? Hoe maak je dat je stakeholders duidelijk?

Strategisch managen

Toekomstbestendigheid is voor velen een abstract begrip en wordt in organisaties nog weinig gebruikt. Terwijl het juist steeds belangrijker wordt om het in verschillende overleggen over de toekomstbestendigheid van je organisatie te hebben! Om dat spanningsveld te doorbreken hebben we toekomstbestendigheid concreet, meetbaar en bespreekbaar gemaakt. Met praktische tools en pragmatische werkwijzen stellen we leiders in staat om in control te komen en te blijven over de toekomstbestendigheid van hun organisatie en daarover de dialoog met elkaar en met stakeholders aan te gaan. Dat doen we met het doel om je als leider in staat te stellen de juiste strategische keuzes te maken voor jouw organisatie en te blijven zorgen voor toekomstig succes. Anders gezegd, om strategisch te managen.

FPSM

FPSM is een netwerk van professionals met leidinggevende ervaring die allen de missie hebben om leiders in staat te stellen in control te komen en te blijven over de toekomstbestendigheid van hun organisatie. Hoe we dat doen?
  • Met ervaren en gekwalificeerde professionals die hun sporen hebben verdiend en de passie hebben om organisaties en hun leiders vooruit te helpen.
  • In gevarieerde vormen, maar meestal als bedrijfscoach.
  • In kleine stappen. Zo kun je in drie stappen al in control zijn over de toekomstbestendigheid van je organisatie.
  • Door methodisch te werken. FPSM-professionals zijn getraind in de krachtige HSM-methodiek, die ten grondslag ligt aan de aanpakken, technieken en tools die we gebruiken bij het in control krijgen en houden van de toekomstbestendigheid.

Boek strategisch managen

Bewezen gedachtengoed

Het gedachtengoed dat ten grondslag ligt aan de HSM-methodiek is in 2019 beschreven in het managementboek Strategisch managen in turbulente tijden van Norbert Greveling en Roland Bushoff. Beiden zijn verbonden aan FPSM en hebben jarenlange ervaring als strategisch adviseur en docent strategisch management. Hun boek is inmiddels standaard lesmateriaal bij diverse post-HBO opleidingen en business schools en is ook in het Engels beschikbaar. Het boek introduceert verschillende nieuwe theorieën over strategisch management, vanuit het besef dat veel bekende en in de praktijk toegepaste aanpakken voor strategische vraagstukken niet geschikt zijn in tijden van grote turbulentie.

Deze theorieën zijn exclusief voor FPSM vertaald naar praktisch toepasbare technieken en tools, gericht op het in control krijgen en houden van toekomstbestendigheid. Voor leiders die zich meer willen verdiepen in de achterliggende theorieën en zich willen bekwamen in het maken van de juiste strategische keuzes, verzorgt FPSM de masterclass Strategisch Leiderschap in samenwerking met Business School Nederland.