Strategisch managen

Wij zijn FPSM, Founders & Professionals in Strategisch Managen. Wij beschouwen het als onze missie om leiders en organisaties toekomstbestendig te maken. Cruciaal daarbij is dat organisaties strategisch gaan managen als proces en dat hun leiders daar de juiste competenties voor ontwikkelen. Wij helpen leiders die competentie te ontwikkelen en organisaties dat proces te implementeren. Alles met het doel om je als leider in staat te stellen de juiste strategische keuzes te maken voor jouw organisatie en te zorgen voor toekomstig succes.

Prachtige toekomst

Onze drijfveer is dat mooie organisaties een prachtige toekomst verdienen. Daar dragen wij vanuit FPSM graag aan bij, aangezien die fraaie toekomst steeds minder vanzelfsprekend is als gevolg van alsmaar toenemende turbulentie in de omgeving van organisaties. Strategisch managen is een nieuwe discipline die continu aandacht vraagt van leiders evenals nieuwe competenties. Gelukkig kun je die leren.

Founders én professionals

Hoe FPSM bijdraagt aan toekomstig succes? Door leiders in staat te stellen om op systematische wijze en op basis van vernieuwende inzichten en tools, de juiste strategische keuzes te maken en te leren strategisch te managen. We zijn specialisten en grondleggers van dit vakgebied. We hebben een eigen krachtige methodiek ontwikkeld voor strategisch managen, die we toepassen in onze dienstverlening. Maar we zijn ook door de wol geverfde professionals met veel advies- en leidinggevende ervaring in uiteenlopende sectoren.

Methodiek

Aan de basis van de dienstverlening van FPSM ligt de TGO-methodiek, een benadering voor ToekomstGericht Organiseren. Deze methodiek bevat vernieuwende concepten, modellen, instrumenten en een aanpak voor leiders, die reeds zijn beproefd in de praktijk. We hanteren de methodiek onder andere bij strategische heroriëntaties en bij toekomstbestendigheid scans, maar ook in de leerprogramma’s die we verzorgen.

Boek strategisch managen

Lees alle ins-en-outs in het management boek van 2019!

De methodiek die we gebruiken bij FPSM is opgebouwd vanuit vijf nieuwe theorieën die zijn beschreven in een inspirerend boek dat de komende jaren als standaardwerk geldt bij o.a. de MBA- en DBA-opleidingen van Business School Nederland in het vakgebied strategisch management. Daarin vind je nieuwe theorieën over:
  • Holistisch kijken naar/beschouwen van organisaties
  • Toekomstbestendigheid van organisaties
  • Kerntaken van leiders
  • Bouwstenen onder het toekomstig succes van organisaties
  • Strategisch managen als proces