Grenzen verleggen, strategische heroriëntatie in een Corona zomer

“Ik heb in de rivier een steen verlegd op aarde…” Is dat niet het ideaal van veel mensen en ondernemingen? Vaak samengevat in een missie stevig gekoppeld aan een visie, doelstellingen en kernwaarden. En toen verlegde het COVID-19 virus vele stenen, ontelbare stenen en geen spreekwoordelijke rivier stroomt meer zoals daarvoor.

Sindsdien wordt regelmatig gesproken over en gezocht naar het nieuwe-normaal. Dat is al een tijd aan de gang: boerenprotesten, #MeToo, klimaatdemonstraties en recentelijk Black Lives Matter. Weerstand tegen en verdriet over de 1.5 meter samenleving en het onmachtige verzet tegen de gesloten verpleeg- en verzorgingshuizen voegde zich in het rijtje… Collectief gevoelde regels, een somber toekomstbeeld en geen duidelijke regie. Maar laten we eerlijk zijn. Het nieuwe normaal is niet normaal. We hebben niet te maken met één steen in een plas die tijdelijk zorgt voor wat golfbeweging, waarna alles weer terugkeert naar een normale, stabiele situatie. De turbulentie houdt aan. De stabiliteit die we meenden te kennen maakt in toenemende mate plaats voor onzekerheid.

Paniekreacties leiden tot vechten, vluchten of bevriezen… Elke dag kunnen we hierover lezen hoe dit in (groepen) mensen er uit ziet. Of kennen we het zelf. Dat onze veerkracht afneemt en gevoel van afhankelijkheid toeneemt. Of dat onzekerheid toeneemt en keuzestress ontstaat. Krijg ik nog wel een hypotheek en is het verstandig om met vakantie te gaan?

Het leven is afstemmen op en aanpassen aan wat zich voordoet, dat geldt voor mij als persoon en als ondernemer. Ieder persoon, iedere onderneming is enorm geschrokken toen het COVID-19 virus zowel ver weg als dichtbij een feit was en heeft moeite gehad om de gevolgen van de maatregelen die daarop volgden te aanvaarden.

Is voorbereiden op noodlot haalbaar? Of krijg je juist het pad dat voor jou of jouw onderneming bedoeld is? Zodat je juist de grenzen verlegt, nieuwe werelden verkent? Als je afwacht tot alles weer normaal is, kun je van een koude kermis thuiskomen. Survival of the fittest gaat niet over de sterkste, maar over wie zich het beste kan aanpassen.

Voor leiders en organisaties is het boek ‘strategisch managen in turbulente tijden’ (2019) geschreven door Norbert Greveling en Roland Bushoff. Strategisch Managen wordt daarbij als een continue aanpak beschouwd om de strategische keuzes voor je organisatie te blijven onderzoeken en te leren deze aan te passen. Survival of the fittest: het thema van het boek is leren je organisatie toekomstbestendig te maken. Dat vraagt om nieuwe competenties. Leiders en organisaties hebben nu houvast nodig in het holistisch kijken naar hun organisatie en hun eigen rol daarin. Jezelf en je organisatie zien als onderdeel van het grotere geheel, vraagt geen toelichting meer: dat is in het Corona-tijdperk aan de orde van de dag! Een thema dat mijn collega’s en ik graag verder met je willen verdiepen.

Mijn missie is bijdragen aan werk- en levensgeluk. Meer dan ooit wordt werkgeluk bepaald door de snelheid waarmee en de manier waarop strategische keuzes worden aangepast in je organisatie. Mijn visie is dat jij hier als leider met je collega’s in slaagt door steeds de juiste keuzes te maken, anticiperend op een steeds veranderende werkelijkheid. En dat je op die manier de regie hebt over de richting, waarde, ruimte en output die je voor ogen hebt. Je kunt hoe dan ook je gedroomde toekomst achterna, waarbij het vanzelfsprekend niet altijd rimpelloos water is.

Obstakels zijn de juiste omleiding in de route naar je bestemming. Soms komen door de noodgedwongen omleiding andere bestemmingen in beeld waar je eerder niet aan had gedacht of die je daarvoor niet voor mogelijk had gehouden. Hoe zit dat bij jou? Bij jouw organisatie? Passen jullie regelmatig de route naar de bestemming aan? Of passen jullie de bestemming regelmatig aan op basis van de gevolgde route? Hoe ga jij je onderneming strategisch managen in deze ongekende turbulentie?

Het werken op kantoor is overgegaan in het werken thuis. De lente is naadloos overgegaan in de zomer. Het werken gaat over in vakantie. Grenzen gaan open, nieuwe plannen kunnen worden gemaakt. Wat zijn die van jou en jouw organisatie? Zijn jullie al begonnen aan een strategische heroriëntatie?

Ik wens je een mooie zomer vol mooie reflecties en plannen. Verleg vooral je grenzen.

Ingrid Holla                                                                                                                                                                                                     30 juni 2020

Recent Posts
Zoeken naar ruimte in turbulente tijden