Onze missie

Mooie organisaties een prachtige toekomst bezorgen. Dat is niet onze missie, maar die van onze opdrachtgevers. Het is wel wat ons drijft. Wij beschouwen het als onze missie om leiders te ondersteunen bij het waarmaken van hun missie in de vorm van opleiding, advisering, procesbegeleiding en coaching bij strategische vraagstukken.

Wij zien ons als grondleggers van strategisch managen. Dat is een nieuwe aanpak die leiders in dit tijdperk van toenemende turbulentie hard nodig hebben om hun organisatie aantrekkelijk en gezond te laten blijven. Daar hebben we de Holistisch Strategisch Managen methodologie voor ontwikkeld, die aan de basis ligt van onze werkzaamheden. De kern daarvan is weergegeven in het boek Strategisch managen in turbulente tijden.

Norbert Greveling

Norbert Greveling is gespecialiseerd in strategisch managen. Hij vindt het leuk om creatief en innovatief bezig te zijn in dit vakgebied en anderen daarmee te inspireren. Dat doet hij bijvoorbeeld door zijn ervaringen en inzichten om te zetten in vernieuwende inzichten en managementinstrumenten en die toegankelijk te maken via publicaties en opleidingen.

Profiel

Dr.ir. Norbert Greveling heeft ruim 30 jaar ervaring als consultant bij minstens 200 opdrachtgevers, waaronder middelgrote organisaties, multinationals en startende ondernemingen in het bedrijfsleven en de zorgsector. Maar hij is ook ondernemer, docent, auteur en vernieuwer in het vakgebied strategisch management. Hij is zeer gedreven om de mensen met wie en de organisaties waarvoor hij werkt vooruit te brengen. Soms als consultant, maar steeds vaker als begeleider van strategische veranderingsprocessen en als docent van leiders die zich verder willen ontwikkelen. Als consultant en procesbegeleider wordt hij vooral gewaardeerd vanwege de structuur en rust die hij brengt bij complexe en veelzijdige strategische vraagstukken, maar ook door de doortastende manier waarop hij mensen met vaak tegengestelde belangen meeneemt en zorgt voor acceptatie over strategische keuzes. Als auteur en docent wordt hij vooral gewaardeerd vanwege zijn toegankelijke stijl, ervaringen en vernieuwende inzichten.

Ervaringen

Als adviseur heeft Norbert de meeste ervaring opgedaan in het bedrijfsleven en in de zorgsector met uiteenlopende, maar voor opdrachtgevers wel altijd strategische vraagstukken met vaak commerciële, financiële, organisatorische, bestuurlijke, juridische, personele en financiële componenten. Zo heeft hij diverse bedrijven ondersteund bij een strategische heroriëntatie op strategische keuzes en bij het doorvoeren van nieuwe strategische initiatieven zoals bij een accountskantoor, een landelijke keten van autoschadeherstelbedrijven, een ggz instelling en een leverancier van kopieerapparatuur.

In de zorgsector heeft hij voor verschillende ziekenhuizen langlopende samenwerkingsverbanden ontvlochten, maar hij heeft ook medisch specialisten en organisaties ondersteund bij het oprichten van een zbc.

Achtergrond

Norbert is cum laude afgestudeerd en gepromoveerd in de Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven op het onderwerp ICT strategie. In die tijd is zijn belangstelling voor het adviesvak ontstaan. De eerste ervaringen in dat vak heeft hij opgedaan bij de IBM Consulting Group. Van daaruit heeft hij onder andere een methodologie ontwikkeld voor management consulting die IBM wereldwijd is gaan gebruiken. Daar heeft hij destijds de Outstanding Innovation Award voor ontvangen. Rond de eeuwwisseling was Norbert directeur van de IBM Consulting Group in Nederland.

Aan het begin van deze eeuw vervolgde Norbert zijn carrière in het adviesvak bij Twynstra Gudde. Daar heeft hij een aantal jaren gewerkt als senior partner, waar hij mede verantwoordelijk was voor het segment bedrijfsleven. In 2004 is hij gaan ondernemen en Business Fit-ality gestart, een adviesbureu dat is gespecialiseerd in strategieontwikkeling en procesbegeleiding bij strategische veranderingen. Daar heeft Norbert zijn werkveld verbreed naar de zorgsector. In die tijd is hij bovendien een aantal managementboeken gaan schrijven over strategisch management. Sinds 2013 is hij bij Business School Nederland actief als docent strategisch management in het mini MBA programma en in het DBA programma in China.

Kort na het verschijnen van het boek Strategisch managen in turbulente tijden is Norbert Greveling samen met Roland Bushoff in het begin van 2019 FPSM gestart. Naast zijn werkzaamheden voor opdrachtgevers houdt hij zich daar voornamelijk bezig met de verdere ontwikkeling van de Holistisch Strategisch Managen methodologie.

Roland Bushoff

Roland Bushoff is deskundig op het gebied van strategisch managen. Hij vindt het uitdagend om te werken aan strategische vraagstukken en weet zijn kennis en ervaring met veel enthousiasme over te brengen op anderen. Bijvoorbeeld in de vorm van artikelen en blogs, maar ook door les te geven op dit vakgebied aan managers uit uiteenlopende branches.

Profiel

Ir. Roland Bushoff is na zijn eerste werkervaringen binnen een internationaal bedrijf ruim 25 jaar werkzaam als consultant en docent. Als consultant legt hij zich met name toe op de tot stand brenging van transformaties binnen financiële instellingen. Ook begeleidt hij als docent managers uit allerlei sectoren in het kader van hun MBA opleiding bij het uitvoeren van hun strategische veranderingsprojecten. In beide hoedanigheden is hij altijd sterk gericht op de verdere ontwikkeling van zowel de managers als de organisaties waarmee hij werkt. Hij is in staat om zijn diepgaande theoretische kennis op een pragmatische en situationele wijze in de praktijk toe te passen. Zijn enthousiasme en deskundigheid worden sterk gewaardeerd en leiden in het algemeen tot langdurige werkrelaties.

Ervaringen

Roland heeft de meeste van zijn consultancy opdrachten uitgevoerd bij financiële instellingen, zoals verzekeraars, banken en pensionfondsen. Ook is hij enige jaren actief geweest in de zorgsector. Het beoogde resultaat van zijn inspanningen is veelal een fundamentele transformatie, gericht op een meer efficiënte uitvoering van de bedrijfsprocessen en een versterking van de commerciële slagkracht. Daarnaast heeft hij meer dan 400 managers in het kader van hun MBA opleiding begeleid bij het oplossen van strategische vraagstukken in hun organisaties.

Achtergrond

Roland is afgestudeerd in de Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven op het onderwerp informatiestrategie. Bij James Martin Associates heeft hij hiervoor ervaring opgedaan met het werken vanuit een specifieke methodologie (de Information Engineering Methodology). Voordat hij de stap maakte naar management consultancy heeft  Roland enige jaren werkervaring opgedaan bij Océ NVM.

Als adviseur bij Twynstra Gudde heeft Roland met name sturing gegeven aan strategische transformaties bij financiële instellingen. Deze waren veelal efficiëntie gedreven (zoals vanuit aanpakken als Business Process Redesign en Overhead Value Analysis) of gericht op versterking van de commerciële slagkracht (zoals bij Customer Relationship Management). Als één van de partners van de financiële sector groep heeft Roland bij Twynstra Gudde leiding gegeven aan de groep consultants die specifiek gericht was op de verzekeringsbranche.

Ingrid Holla

Ingrid Holla is een ondernemende professional die gespecialiseerd is in het coachen van individuele, team- en managementvraagstukken in profit en non-profit organisaties. Van operationeel tot en met strategisch niveau draagt zij op energieke, waarderende en verbindende wijze bij aan groei, transitie en toekomstbestendigheid. Faciliteren van werk- en levensgeluk en leiderschapsprogramma’s bedenken en uitvoeren zijn haar grote passies.

Profiel

Drs. Ingrid Holla is zeer veelzijdig als strategisch coach, leider, consultant en trainer zowel binnen de overheid, het MKB, middelgrote bedrijven als bij multinationals. Zij richt zich op het coachen van transitie en groei van leiders, teams en professionals, zodat deze in staat zijn rendement voor klanten, medewerkers, businesspartners en stakeholders te realiseren. Ingrid geniet ervan om met veel oog voor de kracht van samenwerking van mensen én de turbulentie in binnen- en buitenwereld, aan het werk te zijn rond het thema ‘toekomstperspectief en -bestendigheid’. Met veel respect brengt zij individuen en strategische teams naar een ‘grotere versie van zichzelf’ door hen nieuwe kennis en ervaring aan te reiken op het gebied van het strategisch managen van zichzelf, het team en de organisatie. Daarbij wordt zij gewaardeerd om haar hartelijkheid, samenbindende kwaliteit en haar moed om liefdevolle confrontaties aan te gaan.

Ervaringen

De laatste 15 jaar heeft Ingrid als topcoach honderden leiders en professionals begeleid bij strategische vraagstukken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, samenwerking en vitaliteit. Zij heeft dit met veel passie succesvol gedaan in 1 op 1 settings, in teams en in leiderschapsprogramma’s binnen de overheid (o.a. politie) en het bedrijfsleven. Haar diepgaande kennis van de kracht van het ‘systemische’, zowel van het gezin van herkomst als van organisaties zorgen vaak voor nieuwe onverwachte inzichten. Door haar accreditatie van het Insights Discovery Profiel, van ‘Deep Democracy’ en haar eigen ervaring in en met teams weet zij de samenwerking en toekomstbestendige besluitvorming in organisaties te verdiepen en te versnellen.

Achtergrond

Ingrid is afgestudeerd als leidinggevende op de Politieacademie en als master in de Criminologie. Zij hangt de filosofie ‘een leven lang leren’ aan en naast een verkort MBA Programma bij de universiteit Nyenrode, heeft zij vele leiderschapsgerelateerde opleidingen gevolgd, waaronder ook diverse opleidingen op Nyenrode en Tias Nimbas op het gebied van toezichthouden in maatschappelijke ondernemingen. De laatste 15 jaar heeft zij zich in de volle breedte gericht op het versterken van haar vakmanschap als coach en facilitator van persoonlijke- team- en  leiderschapsontwikkeling. Bij Phoenix opleidingen is zij geschoold in systemisch werken.

Van jongs af aan heeft Ingrid interesse in ontwikkeling en het verbinden van mens en organisatie. Daarbij vindt zij het erg leuk een business propositie, organisatie of -onderdeel op of uit te bouwen (IBM, Fourmit, Sogeti, Focus Nederland, Plato Consultancy, De PolitieCoach), mensen mee te krijgen als klant, businesspartner, medewerker of stakeholder en de toekomst te borgen. Strategisch managen, diversiteit waarderen, de kracht van het verschil benutten en de stem van de minderheid horen, zijn daarbij drijfveren. Passie, Liefde, Aandacht, Toewijding en Oprechtheid haar waarden.

Paul Swaab

Paul Swaab is gespecialiseerd in richting geven aan middelgrote en kleinere organisaties en het gezamenlijk opstellen van de roadmap voor ontwikkeling en groei. Hij vindt het leuk om met teams te werken aan complexe vraagstukken en innovatie, en daarbij de mensen met elkaar te verbinden, in internationale en multiculturele samenstelling. Hij slaagt erin ingewikkelde materie uiteen te rafelen en leiders te ondersteunen bij het strategisch managen van hun organisatie door korte en langere termijn doelen met elkaar te verbinden.

Profiel

Paul Swaab heeft veel ervaring bij bedrijven in onder meer ICT, zakelijke en financiële dienstverlening, bij MKB bedrijven en multinationals, in een private en publieke context. Paul brengt in turbulente tijden rust, inzicht en overzicht voor leiders en medewerkers en ontwikkelt de ruimte om samen aan de gezondheid van de organisatie te werken. Hij begrijpt hoe je met business partners, klanten en overige stakeholders relaties opbouwt en onderhoudt om aantrekkelijk te zijn en gezamenlijk waarde te creëren. Naast zijn technische en bedrijfskundige achtergrond, is Paul ook musicus en dirigent. Hij weet de leiderschapskwaliteiten van de dirigent van een symfonieorkest, door te vertalen naar een creatieve en dynamische manier van het inspireren van leiders en professionals in organisaties.

Ervaringen

Paul heeft leiding gegeven aan innovaties, met name in het business to business product- en dienstenaanbod, die ingrijpen in de waardeketen en waarde creatie processen van de leveranciers en klanten, die noodzakelijk waren om de organisaties toekomstbestendig te maken. Tevens heeft hij nieuwe manieren van werken, denken en samenwerken geïntroduceerd en geïmplementeerd. Paul heeft ervaring met de impact en het strategisch managen van de nieuwste technologische ontwikkelingen zoals Artificial Intelligence en Big Data.

Daarnaast levert Paul ondersteuning bij het strategisch managen van fusies en overnames, zowel bij de overnemende partij als aan de overgenomen zijde, voor de financiële en inhoudelijke vraagstukken vooraf en bij de persoonlijke, organisatorische en procesgerichte ontwikkelingen erna.

Achtergrond

Paul heeft het International Executive MBA programma doorlopen bij het IBO (RUG). Recent heeft hij de opleiding Governance voor toezichthouders en bestuurders bij de Wagner Groep gedaan. Voordat hij als zelfstandig consultant en interim manager startte, was hij werkzaam als product manager, development manager, directeur en bestuurslid. Bij een Amerikaanse wereldmarktleider op de payroll en HRM markt heeft hij o.a. bijgedragen aan de vorming van het Europese samenwerkingsverband, product portfolio en werkwijze van het Europese hoofdkantoor in Parijs. Van 2006 tot 2015 was hij verantwoordelijk voor de bancaire producten en C-level contacten met de klanten en business partners van een MKB bedrijf in de financial services.

Paul was zijn loopbaan begonnen na de studies elektrotechniek en informatietechnologie aan de technische universiteit Delft. Tevens heeft hij viool, altviool en orkestdirectie gestudeerd aan de conservatoria van Hilversum en Amsterdam. Bij zijn eerste werkgever, een softwarebedrijf in HRM oplossingen voor overheden en grote bedrijven, werkte hij als software ontwikkelaar en teammanager. Daar heeft hij veel hands-on ervaring opgedaan met techniek, klanten, business partners, opleiden en implementeren.

Als interim manager was Paul o.m. programma directeur voor implementaties in de bancaire sector en managing director voor de klantrelaties bij een grote pensioenuitvoerder. Als strategieconsultant en procesbegeleider heeft hij bijgedragen aan het strategisch managen programma “Fit for the Future” bij een landelijke franchise organisatie in de autoschadeherstel branche.

Na het verschijnen van het boek Strategisch managen in turbulente tijden in 2019 is Paul samen met de auteurs Norbert Greveling en Roland Bushoff medeoprichter van FPSM.

Paul Handgraaf

Paul Handgraaf MBA is gespecialiseerd in International Business Development en het maken en uitvoeren van strategische scenario’s om groei te bewerkstelligen bij B2B organisaties. Hij vindt het leuk om start-ups en scale-ups te begeleiden en als sparring partner het management team te ondersteunen bij het strategisch managen van hun bedrijf.

Profiel

Paul Handgraaf is een gedreven en energieke professional die zowel zelfstandig als in teams goed functioneert. Hij is conceptueel, creatief en doelgericht en in staat om op ieder niveau in organisaties relaties aan te gaan en te behouden. Met zijn ervaring als leider in een complexe internationale context in de energie sector begrijpt hij dat klanten, medewerkers, business partners en stakeholders allen van groot belang zijn voor de toekomstbestendigheid van ondernemingen. Zijn aanstekelijke enthousiasme en humor, in combinatie met zijn brede business en management kwaliteiten hebben ervoor gezorgd dat hij internationaal wordt gewaardeerd voor het tot stand brengen van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen technologie bedrijven en dienstverleners. Zijn flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn van grote waarde gebleken om internationaal in verschillende culturen succesvol te kunnen functioneren.

Ervaringen

Als CEO en Business development executive in de olie en gas industrie is hij verantwoordelijk geweest voor het strategisch managen en het leiden van veelal kleine niche bedrijven in de milieu industrie. Paul heeft in meer dan 30 landen gewerkt aan onder andere het opzetten van buitenlandse vestigingen, het selecteren en implementeren van agenten en distributeurs en het aangaan van strategische partnerships. Als managing consultant heeft Paul diverse opdrachten geleid bij internationale bedrijven met een Europees hoofdkantoor in Nederland. Strategische vraagstukken op gebied van logistiek en transport, warehousing en supply chain optimalisatie en de keuze van ERP systemen waren terugkerende thema’s bij die opdrachten.

Achtergrond

Na zijn HEAO Bedrijfseconomie werkte Paul aan order fulfilment processen en systemen bij Hoogovens IJmuiden, inmiddels Tata Steel. Nadat hij in de avonduren zijn AMBI diploma behaalde, kwam Paul terecht bij IBM Nederland waar hij werd aangesteld als Business Informatie Analyst. Al snel werd Paul daar gevraagd voor het opzetten van nieuwe internationale logistieke missies en daarop volgend het mede vorm geven van de consultancy tak in Nederland. Als gevolg daarvan was Paul een aantal jaren succesvol als consultant en directeur van de IBM Consulting Group, en vervulde hij de positie van executive manager in IBM Nederland.

Maar het avontuur trok en rond 2000 trad Paul in dienst bij een Zweedse investeerder in milieutechnologie, tevens eigenaar van het Noorse bedrijf Thermtech. Zijn opdracht daar was om groene technologieën naar de markt te brengen, voornamelijk in de olie en gas industrie. Na het behalen van zijn MBA aan de universiteit van Kingston in London, met als afstudeerthema het succesvol maken van technology start-ups, kon Paul zijn nieuw opgebouwde kennis in de praktijk toepassen. Met start-ups in Nederland, Noorwegen en Zweden en een niche markt die zich uitstrekt over de gehele wereld was de uitdaging onbegrensd. Een belangrijke mijlpaal in 2008 was dat Thermtech op de eerste plaats eindigde in de Deloitte Technology fast 50. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot marktleider in haar niche.

Paul heeft Norbert en Ronald actief bijgestaan bij de realisatie van hun boek Strategisch managen in turbulente tijden als kritisch lezer en ervaringsdeskundige. Daarbij raakte hij gegrepen door het gedachtengoed en vanuit zijn roeping om leiders te ondersteunen heeft hij zich aangesloten bij FPSM.

Wil Snijders

Wil Snijders werkt graag met leiders en professionals die streven naar groei van hun commerciële organisatie én van hun business. Met ruim 20 jaar internationale ervaring in de B2B markt is hij gepassioneerd geraakt over het versterken van commerciële organisaties en het aantrekkelijker maken van het bedrijfsspel dat zij spelen in de markt.

Profiel

Wil werkt graag met bedrijven in de B2B markt die te maken hebben met snelle veranderingen in een competitieve markt. Hij heeft veel belangstelling voor en ervaring met strategische vraagstukken rondom de toekomstbestendigheid van organisaties zoals: creëren wij voldoende toegevoegde waarde voor onze klanten en hebben wij de juiste de professionele commerciële organisaties om dit te ondersteunen?  Dat vraagt om strategische keuzes in het business- en organisatiemodel zoals over de waardenpropositie en benodigde kerncompetenties.

Hij werkt makkelijk samen met mensen op verschillende niveaus om te komen tot de juiste keuzes over strategische aandachtsgebieden om bijvoorbeeld te komen tot een effectief bedrijfsspel, verruiming van het speelveld en een slagvaardige commerciële organisatie.

In zijn werk is Wil constant bezig met het verbinden van mensen en disciplines in een multidisciplinaire setting, gericht op het bouwen aan toekomstig succes. Hij werkt zeer gedisciplineerd, resultaat gedreven en met veel energie vanuit een sportersmentaliteit. In zijn communicatie is hij to-the-point en hij zegt waar het op staat.

Ervaringen

Wil heeft veel ervaring met het leiden van commerciële organisaties, start ups en scale ups  in Europa, Azië en Latijns Amerika. Hij heeft diverse programma’s en strategische initiatieven geïnitieerd en uitgevoerd die zijn gericht op groei, business innovatie en transformatie van productgerichte naar servicegerichte businessmodellen. Daarbij is hij betrokken geweest bij diverse M&A en integratie projecten.

Achtergrond

Zakelijk gezien heeft Wil veel expertise in de wereld van printing en publishing. Voordat hij zich zelfstandig vestigde heeft hij jarenlang gewerkt in verschillende commerciële managementfuncties gewerkt bij Océ Technologies en Canon. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in algemeen, business en sales management in Europa, de Verenigde Staten en Azië.

Wil is afgestudeerd aan de Universiteit Nijmegen in de Internationale bedrijfskunde. Daarnaast heeft Wil een Master of Business Administration gevolgd en met succes afgesloten aan de Tilburg University.